W dniu 12 grudnia 2018 roku, w Kielcach, podpisane zostało Porozumienie Intencyjne pomiędzy Staszowskim Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Biorąc pod uwagę charakter działalności obu podmiotów oraz ich misję, jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca przyniesie obopólne korzyści, a przede wszystkim będzie miała pozytywny wpływ na lokalną przedsiębiorczość. Dzięki wzajemnemu promowaniu, szczególnie poprzez działalność informacyjną o oferowanych usługach, oraz udostępnianiu materiałów promocyjnych – zarówno SCP sp. z o.o.  jaki i ŚFP Sp. z o.o., będą mogły docierać do szerszego grona klientów.

List intencyjny

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza Państwa do udziału w PAIH EXPO 2018 – Pierwszym Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą, które odbędzie się na PGE Narodowy w Warszawie 25 października 2018 r. Poniżej przedstawiamy pełną treść zaproszenia

Zaproszenie

Program imprezy

Prezentacja

 

Szanowni Państwo,

Do 31 października 2018 roku mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet do 20 mln zł w ramach IV rundy naboru wniosków do poddziałania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) będących efektem przeprowadzonych samodzielnie lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. Nowością w tej edycji konkursu jest możliwość oparcia wdrożenia nowego produktu również na zakupionych (gotowych) wynikach  prac B+R.

W puli dla MŚP jest 1,25 mld zł - 750 mln w konkursie ogólnym i 0,5 mld zł na inwestycje zlokalizowane w  średnich miastach.

W ogłoszonym konkursie obniżono limit minimalnego budżetu projektu (5  mln bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) i zwiększono liczbę lokalizacji, dla których jest przeznaczony odrębny konkurs dla miast średnich (ponad 800 lokalizacji).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami, które znajdą Państwo w dokumentacji do podziałania 3.2.1 „Badania na rynek” na stronie:

http://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie