W dniu 12 grudnia 2018 roku, w Kielcach, podpisane zostało Porozumienie Intencyjne pomiędzy Staszowskim Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Biorąc pod uwagę charakter działalności obu podmiotów oraz ich misję, jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca przyniesie obopólne korzyści, a przede wszystkim będzie miała pozytywny wpływ na lokalną przedsiębiorczość. Dzięki wzajemnemu promowaniu, szczególnie poprzez działalność informacyjną o oferowanych usługach, oraz udostępnianiu materiałów promocyjnych – zarówno SCP sp. z o.o.  jaki i ŚFP Sp. z o.o., będą mogły docierać do szerszego grona klientów.

List intencyjny