Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Celem powstania Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o. o. jest rozwój przedsiębiorczości, podniesienie atrakcyjności gminy oraz wsparcie rozwoju lokalnego Gminy Staszów. Przy SCP sp. z o. o. powstanie Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Przesiadkowe a także Centrum Biznesu i Innowacji.

Inkubator przedsiębiorczości

Celem powstania Inkubatora przedsiębiorczości jest zapewnienie sprzyjającej infrastruktury, która pozwoli na rozwój młodych firm. W ramach inkubatora powstaną pomieszczenia biurowe oraz magazyny. Młodzi przedsiębiorcy otrzymają na starcie wsparcie w postaci doradztwa oraz zaplecza technicznego.

Centrum Biznesu i Innowacji

Centrum Biznesu i Innowacji pozwoli na zapewnienie już istniejącym przedsiębiorstwom miejsca na spotkania umożliwiające wymianę doświadczeń, zawiązania współpracy. Stworzone zostaną sale konferencyjne, wykładowe, szkoleniowe, wyposażone w urządzenia oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i socjalną.

Centrum Przesiadkowe

Dzięki Centrum przesiadkowemu ograniczony zostanie ruch na terenie miasta Staszów. Osoby odwiedzające nasze miasto a także mieszkańcy będą mogli przesiąść się do komunikacji miejskiej aby odciążyć centrum miasta od natężenia ruchu pojazdami mechanicznymi.