W chwili obecnej Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o. o. przechodzi fazę organizacji i rozwoju. Trwają prace nad uzyskaniem wsparcia z funduszy zewnętrznych, które pozwolą na szybszy rozwój spółki. Organizowane jest zaplecze biurowe, techniczne, logistyczne. Budowana jest obecność SPC w mediach, internecie, social mediach. Rozwijają się i są opracowywane plany dalszego rozwoju i określane są kierunki działań.