Na działce nr 322/8 o powierzchni 0,9341 ha położonej w miejscowości Grzybów, w gminie Staszów, powiat staszowski, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa "Staszów", firma CONSTRUCTION AND STEEL STRUKTURES  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje zrealizować inwestycję w branży konstrukcji stalowych, polegającą na wybudowaniu budynku produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym.
           W zakładzie o powierzchni ok. 4.800 m2 znajdzie zatrudnienie 50 osób. Obiekty mają powstać do końca sierpnia 2019 roku. W chwili obecnej trwają ostanie prace projektowe związane z koniecznością powiększenia kubatury budynków. Jeszcze w miesiącu październiku bieżącego roku, Inwestor wystąpi do Starostwa Powiatowego w Staszowie z wnioskiem o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę.

Koncepcja