W dniu 12 grudnia 2018 roku, w Kielcach, podpisane zostało Porozumienie Intencyjne pomiędzy Staszowskim Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Biorąc pod uwagę charakter działalności obu podmiotów oraz ich misję, jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca przyniesie obopólne korzyści, a przede wszystkim będzie miała pozytywny wpływ na lokalną przedsiębiorczość. Dzięki wzajemnemu promowaniu, szczególnie poprzez działalność informacyjną o oferowanych usługach, oraz udostępnianiu materiałów promocyjnych – zarówno SCP sp. z o.o.  jaki i ŚFP Sp. z o.o., będą mogły docierać do szerszego grona klientów.

List intencyjny

Na działce nr 322/7 o powierzchni 0,6174 ha położonej w miejscowości Grzybów, w gminie Staszów, powiat staszowski, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa "Staszów", firma ANGEL- INVEST Angelika Kubera planuje zrealizować inwestycję w branży meblarskiej, polegającej na wybudowaniu budynku magazynowo - produkcyjnego z wydzieloną częścią biurową i usługową.
           Wstępny projekt budynku stworzony jest z myślą o późniejszej rozbudowie. Przy tak zaprojektowanym obiekcie nie będzie stanowiło problemu dobudowanie kolejnej hali i poszerzenie działalności przedsiębiorstwa Na chwilę obecną część produkcyjna zakładu  będzie mieć  powierzchnię 600 m2, natomiast część biurowo-ekspozycyjna około 60 m2.
            Główna działalność firmy ANGEL-INVEST skoncentrowana będzie na sprzedaży oraz produkcji mebli różnego typu, w tym: kuchennych, salonowych, łazienkowych i biurowych. Dodatkowo oferować zamierzamy kompleksową obsługę firm branży meblowej działających już na regionalnym rynku.  Polegać będzie ona na zaopatrzeniu ich we wszystkie materiały i akcesoria do produkcji mebli.

Koncepcja

Na działce nr 322/8 o powierzchni 0,9341 ha położonej w miejscowości Grzybów, w gminie Staszów, powiat staszowski, objętej granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa "Staszów", firma CONSTRUCTION AND STEEL STRUKTURES  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje zrealizować inwestycję w branży konstrukcji stalowych, polegającą na wybudowaniu budynku produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym.
           W zakładzie o powierzchni ok. 4.800 m2 znajdzie zatrudnienie 50 osób. Obiekty mają powstać do końca sierpnia 2019 roku. W chwili obecnej trwają ostanie prace projektowe związane z koniecznością powiększenia kubatury budynków. Jeszcze w miesiącu październiku bieżącego roku, Inwestor wystąpi do Starostwa Powiatowego w Staszowie z wnioskiem o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę.

Koncepcja