BIP

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania SCP sp. z o. o..

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej SCP sp. z o. o., władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych SCP sp. z o. o..

Więcej o: Organizacja

Prezes zarządu spółki:

Artur Szczepan Sularz

Rada nadzorcza spółki:

  • Bolesław Jakub Kozłowski
  • Magdalena Gondek
  • Krzysztof Benedykt Falana

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach SCP sp. z o. o. - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych SCP sp. z o. o. oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza SCP sp. z o. o..

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP